Έγκριση μετεγγραφής φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Έχει εγκριθεί η μετεγγραφή και έχει επικυρωθεί η οριστική εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.  όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση μετεγγραφής, εκτός της αίτησης με κωδικό υποψηφίου 19062351 (η υποψήφια δεν έχει υποβάλει τα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά).

Από την Τετάρτη 13/1/2021 λαμβάνετε μήνυμα (SMS) στο κινητό σας με τους κωδικούς ενεργοποίησης του ιδρυματικού σας  λογαριασμού.  [Αν δεν λάβετε το σχετικό μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ στο support@auth.gr ή στο τηλ. 2310999000.]

Τις προσεχείς ημέρες θα  γίνει η δήλωση μαθημάτων σας από τη Γραμματεία, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα e-learning των μαθημάτων και να συμμετάσχετε στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2020-2021.

Η διαγραφή σας από το Τμήμα προέλευσης  ζητείται υπηρεσιακά από τη Γραμματεία (εκτός κάποιων εξαιρέσεων).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ