Έκτακτα μαθήματα στην Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ – Τμήμα 3Α

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου θα γίνουν έκτακτα μαθήματα στο μάθημα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ – ΤΜΗΜΑ Α στην Αίθουσα Μ1 από τις 11:00 – 14:00.