Έκτακτα μαθήματα στην “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”

Έκτακτα Μαθήματα στην  “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”

  • Δευτέρα 09/03:      09.00-10.00   στην αίθουσα Δ11
  • Δευτέρα 16/03:      09.00-10.00   στην αίθουσα Δ11
  • Δευτέρα 23/03:      09.00-10.00   στην αίθουσα Δ11
  • Δευτέρα 30/03:      09.00-10.00   στην αίθουσα Δ11
Η διδάσκουσα,
Αθ. Μπαχάρογλου