Έκτακτο μάθημα-Πέμπτη 10 Ιανουαρίου-Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση, Τμήμα Β

Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση, Τμήμα Β
Την Πέμπτη 10-1-2019, 7-8 μμ, θα γίνει έκτακτο μάθημα στη Δ31.

Δ. Μπετσάκος