Έκτακτο μάθημα στην “ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Την Πέμπτη 18/04/2019 και ώρα 18.00-20.00 θα γίνει έκτακτο μάθημα “Τοπολογίας Μετρικών Χώρων” στην αίθουσα Δ31.

Η διδάσκουσα

Αθ. Μπαχάρογλου