Έκτακτο Σεμινάριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικης Λογικης, Παρασκευή 7/4/2017

Σεμινάριο  Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

Αίθουσα Μ2 του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
10:15-11:00  Δήμητρα Κώστα,   University of Edinburgh

Τίτλος: Εφαρμογές αντιμεταθετικής άλγεβρας και αλγεβρικής γεωμετρίας σε προβλήματα στατιστικής

Περίληψη: Η αλγεβρική στατιστική είναι μια περιοχή που αναδείχτηκε την τελευταία δεκαετία και ασχολείται με την εφαρμογή τεχνικών και αλγορίθμων από αντιμεταθετική άλγεβρα και την αλγεβρική γεωμετρία για την αντιμετώπιση προβημάτων που προέρχονται από στατιστική και θεωρία δεδομένων.  Θα περιγράψoυμε την εκπληκτική σχέση αλγεβρικών και γεωμετρικών αντικειμένων με μοντέλα που προέρχονται από τη στατιστική και την εξελιχτική βιολογία. Μια σχέση που αποδεικνύει ότι μοντέρνα μαθηματική θεωρία μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυση δύσκολων στατιστικών προβλημάτων καθώς και οτι η στατιστική αποτελεί γόνιμο έδαφος για την εφαρμογή αλγεβρο-γεωμετρικών μεθόδων.
Η διάλεξη θα είναι κατάλληλη για προπτυχιακούς φοιτητές.
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας                             (apapist@math.auth.gr)        9-7955
Χ. Χαραλάμπους                     (hara@math.auth.gr)  9-7934