Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος “Ανάλυση Δεδομένων”

Το μάθημα “Ανάλυση Δεδομένων” θα ξεκινήσει Πέμπτη 20/2/2020 στο Εργαστήριο ώρα 17:00-20:00.

Ο διδάσκων

Χ. Μπράτσας