Έναρξη εγγραφών των προπτυχιακών φοιτητών στο εαρινό εξάμηνο 2015-2016

Σας γνωρίζουμε ότι στη με αριθμ. 2922/12-2-2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., αποφασίστηκε ότι οι εγγραφές των προπτυχιακών φοιτητών   (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, όπως αυτός ισχύει)    για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 15 Φεβρουαρίου 2016 έως και 11 Μαρτίου 2016.
Από τη Γραμματεία