Έναρξη μαθημάτων (ΕΔΒΜ82) χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω μαθήματα (ΕΔΒΜ82) χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν ΑΠΟ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. α) 0204, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, 3ο εξάμηνο, υποχρεωτικό β) 0506, Στοχαστικές Στρατηγικές, 5ο εξάμηνο, υποχρεωτικό γ) 0433, Κλασσική Θεωρία Ελέγχου, 7ο εξάμηνο, υποχρεωτικό επιλογής δ) 0233, Γενική Τοπολογία, 7ο εξάμηνο, υποχρεωτικό επιλογής ε) 0235 Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους,7ο εξάμηνο, υποχρεωτικό επιλογής.

Από τη Γραμματεία