Έναρξη Μαθημάτων “Θεωρία Πινάκων” και “Προσδ. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης”

Τα μαθήματα στη “Θεωρία Πινάκων” και “Προσδ. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης”
θα αρχίσουν από Δευτέρα 22/2, με βάση το πρόγραμμα, διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα, 16/2, να κάνουν αυτοεγγραφή μέσω elearning.

Ο διδάσκων,
Γ. Τσακλίδης