Έναρξη Μαθημάτων, Μαθήματα ΕΔΒΜ82, Διαχωρισμός σε τμήματα

Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Μαθηματικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018–2019 θα αρχίσουν την
Δευτέρα 1-10-2018,
σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα διδασκαλίας ΕΚΤΟΣ από τα μαθήματα με την ένδειξη ΕΔΒΜ82. Για την έναρξη των μαθημάτων με την ένδειξη ΕΔΒΜ82 θα υπάρξει ειδική ανακοίνωση και υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε να συμπληρωθούν 13 εβδομάδες μαθημάτων.

Επίσης διευκρινίζεται ότι:
Για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου ισχύει ο διαχωρισμός σε δύο ( ΑΒ ) ή σε τρία ( α*β*γ* ) ή σε έξι (αβγ, δ, ε, στ – Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας) τμήματα ως εξής:
Α: Α – Μo                                      α*: Α – Κα                           α : Α – Γ                
Β:  Μπ – Ω                                           β*: Κε – Πα                        β : Δ – Κα 
                                                                        γ*: Πε – Ω                           γ : Κε – Μο
δ : Μπ – Πα 
ε : Πε – Σ
στ : Τ – Ω
Για τους φοιτητές εκτός του 1ου εξαμήνου ισχύει:
Α: Α – Μ
Β:  Ν – Ω  

Χ. Χαραλάμπους
Πρόεδρος Τμήματος