Έναρξη μαθημάτων στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό”

Αγαπητοί φοιτητές,
Τα τμήματα στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό” θα ξεκινήσουν στις 7/10. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανυούμε (4/10) θα ανακοινωθεί ο διαχωρισμός των τμημάτων ο οποίος θα διαμορφωθεί από τους διδάσκοντες. Ευχόμαστε σε όλους τους φοιτητές καλό ξεκίνημα!

Με εκτίμηση,
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκη
Δ/ντης Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης