Αιτήσεις Διαγραφής για τους μετεγγραφέντες φοιτητές

Μετά από επικοινωνία με τα αντίστοιχα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Αιγαίου, Πατρών και Κρήτης σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να αιτηθείτε τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ σας με e-mail στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: grammath@cc.uoi.gr (τηλ. 26510 07493)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: math_akad_gram@math.aegean.gr (τηλ. 22730 82100)
Πανεπιστήμιο Πατρών: drosakis@upatras.gr (τηλ. 2610 996706)
Πανεπιστήμιο Κρήτης: info@math.uoc.gr (τηλ. 2810 393751-2)
Από τη Γραμματεία