Αιτήσεις συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Μαθηματικών» για Αποφοίτους του Τμήματος Μαθηματικών (με έτος εισαγωγής το 2015-2016 και μετά)

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών με αριθμ. Συνεδρίασης 506/15-5-2019, η οποία επικαιροποιήθηκε στη Συνεδρίαση με αριθμ. 548/22-1-2021, ανακοινώνεται ότι από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δίνεται η δυνατότητα  σε αποφοίτους του Τμήματος Μαθηματικών, με έτος εισαγωγής το 2015-2016 και μετά, να  παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα απαιτούμενα μαθήματα, τα οποία δεν είχαν συμπληρώσει κατά τα έτη σπουδών τους,  για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές και πτυχιούχοι με έτος εισαγωγής το 2014-2015 και νωρίτερα, θεωρείται ότι κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4589/2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν με email στο info@math.auth.gr (με θέμα «ΠΠΔΕ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ») μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση, μέχρι τις 15-10-2021.

Η δήλωση των μαθημάτων που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος θα γίνει από τη Γραμματεία μετά από αίτησή του.

Από τη Γραμματεία

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ για ένταξη στο Πρόγραμμα Απόκτησης ΠΠΔΕ

ΑΝΑΚ Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής κ Διδακτικής Επάρκειας_από Οδ Σπ 2020-2021