ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ – Λογισμός ΙΙ, Τμήμα 2Α

Το μάθημα αναπλήρωσης του Λογισμού ΙΙ, τμήμα 2Α, την Πέμπτη 30 Μάη δεν θα πραγματοποιηθεί. Αντ’ αυτού, το μάθημα της Παρασκευής 31 Μάη θα διεξαχθεί κανονικά.

Ο διδάσκων
Επικ. Καθ. Ανέστης Φωτιάδης