Ακύρωση του μαθήματος “Μαθηματική Λογική” της 18-12-2019

Η διδασκαλία του μαθήματος “Μαθηματική Λογική” (Ζ’ Εξάμηνο ) της Τετάρτης 18-12-2019 ακυρώνεται. Η αναπλήρωση θα γίνει σε ημέρα, ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο διδάσκων

Γιάννης Κοκκίνης