Ακύρωση των Ασκήσεων στην Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών για σήμερα Παρασκευή 8-11-2019

Η διδασκαλία των Ασκήσεων του μαθήματος “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών” ακυρώνεται για σήμερα Παρασκευή 8-11-2019 λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Π. Αλβανός