Αλγεβρικές Δομές ΙΙ, εβδομαδιαίες ώρες ασκήσεων.

Πέμπτη 3-5, αίθουσα Δ11.
Τις ασκήσεις παρουσιάζει ο κ. Κώστας Καραγιάννης, υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος.

Χ. Χαραλάμπους