Αλγεβρικές Δομές ΙΙ: Εξέταση Σεπτεμβρίου 2017

Γενικές πληροφορίες (συνολικά για τα δύο τμήματα):
Συμμετείχαν 117 άτομα. Εξετάστηκαν επιτυχώς 45. Ποσοστό επιτυχίας 38%. Μέσος όρος βαθμολογίας στους επιτυχόντες 6.02 (Τ.Α. 1.36).
24 άτομα βαθμολογήθηκαν με 0 ή 1.
Τα θέματα ήταν κοινά. Τα θέματα τύπου Α διορθώθηκαν από τον κ. Πάπιστα, ενώ τα θέματα τύπου Β από την κ. Χαραλάμπους
Στο αρχείο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΙΙ  Σεπτ 2016-2017_βαθμολογιες θα βρείτε  βαθμολογίες ανά ΑΕΜ.

Στο αρχείο sept_2017_b_solutions θα βρείτε τις λύσεις για τα θέματα τύπου Β.
Εάν εξεταστήκατε στα θέματα τύπου Α, μπορείτε να δείτε το γραπτό σας στο γραφείο του κ. Πάπιστα, στις ώρες συνεργασίας Τρίτη 2-3, Τετάρτη 3-4.
Εάν εξεταστήκατε στα θέματα τύπου Β, μπορείτε να δείτε το γραπτό σας στο γραφείο της κ. Χαραλάμπους, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 11:30-13:00.

Χ. Χαραλάμπους

 

sept_2017_b_solutions
ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΙΙ Σεπτ 2016-2017_βαθμολογιες