Αλγεβρικές Δομές ΙΙ

Γενικές πληροφορίες για τις εξετάσεις:
συμμετείχαν 113 άτομα, ποσοστό επιτυχίας 38%, με 1 ή 0 βαθμολογήθηκαν 16 άτομα. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στους επιτυχόντες ήταν 5.9.
Το αρχείο grades_sept_16_AEM.pdf περιέχει τους  βαθμούς  της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.
Το αρχείο  sept16_with_sols.pdf έχει τα θέματα της εξέτασης μαζί με τις λύσεις.
Στο τέλος της εβδομάδας θα υπάρξουν ώρες όπου μπορείτε να δείτε τα γραπτά σας.

Χ. Χαραλάμπους

 

Βαθμοί: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016
Θέματα και λύσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016