Αλγεβρικές Δομές ΙΙ

Η επίσημη σελίδα του μαθήματος Αλγεβρικές Δομές ΙΙ βρίσκεται στο elearning.auth.gr και ανανεώνεται συχνά.
Η πρόσβαση γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό.
Η εγγραφή γίνεται αυτόματα με την δήλωση του μαθήματος. Με την εγγραφή θα ενημερώνεστε άμεσα με email για όποιο νέο θέμα αναρτηθεί.
Οι διαλέξεις του μαθήματος βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται άμεσα.
Στην αίθουσα ασκήσεων, Μ0 Δευτέρα 10-11, μπορείτε να συζητήσετε τις ασκήσεις του μαθήματος με την καθοδήγηση του υποψ. διδάκτορα  Κ. Καραγιάννη και ίσως και άλλων μεταπτυχιακών φοιτητών ή συναδέλφων σας.