ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΙΙ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το βαθμολόγιο του μαθήματος έχει υποβληθεί.
Εάν εξεταστήκατε, μπορείτε να δείτε άμεσα τους βαθμούς σας μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr
Στο συνημμένο αρχείο “statistika ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΙΙ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017” μπορείτε να δείτε τα στατιστικά της συγκεκριμένης εξεταστικής και τη σύγκριση με τις προηγούμενες εξεταστικές.
Στο συνημμένο αρχείο “feb17 me luseis” μπορείτε να δείτε τα θέματα του Φεβρουαρίου μαζί με τις αναλυτικές λύσεις.

Χ. Χαραλάμπους

 

statistika ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΙΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
feb17 me luseis