Αλλαγές αιθουσών για τη διδασκαλία μαθημάτων την Τρίτη 14-5-2019

Για τη Τρίτη 14/5 οι αλλαγές στο αιθουσιολόγιο των μαθημάτων που διεξάγονται στις αίθουσες A και C έχουν ως εξής:

 

Θεωρία Μέτρου: (9.00-10.00) από την Α στην Δ21 (διδάσκων: Δ. Μπετσάκος)

 

Θεωρία Galois(15.00-18.00) από την Α στην Μο 15.00 – 17.00 και  στο ΑΜΦ 17.00 – 18.00 (διδάσκων: Κ. Κοφίνας)