Αλλαγές αιθουσών για τη διδασκαλία μαθημάτων την Παρασκευή 10-5-2019

Οι αλλαγές αιθουσών για τη διδασκαλία μαθημάτων την Παρασκευή 10-5-2019 είναι οι εξής:
1. Το μάθημα “Υπολογιστική Γεωμετρία” θα γίνει στην αίθουσα Δ21 ώρα 8.00-11.00
2. Το μάθημα “Θεωρία Τελεστών” θα γίνει στην αίθουσα Μ3 ώρα 11.00-14.00
3. Το μάθήμα “Θεωρία Ασαφών Συνόλων” θα γίνει στην αίθουσα Δ21  ώρα 14.00-17.00
4. Το μάθημα “Ιστορία των Μαθηματικών” θα γίνει στην αίθουσα Μ0 ώρα 14.00-17.00
Από τη Γραμματεία