Αλλαγές στις αίθουσες (σε 2 μάθηματα) στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Τα μαθήματα “Μαθηματικές Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας” (Τμήμα 41) και “Διαφορικές Εξισώσεις” (Τμήμα 4Β) θα γίνονται στην αίθουσα Δ31 ενώ το μάθημα “Διαφορικές Εξισώσεις” (Τμήμα 4Α) θα γίνεται στην αίθουσα Δ21.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 B VERSION (2)