Αλλαγή αίθουσας για τα μαθήματα Υπολογιστική Γεωμετρία και Θεωρία Ασαφών Συνόλων

Τα μαθήματα ‘Υπολογιστική Γεωμετρία’ (08:00-11:00) και ‘Θεωρία Ασαφών Συνόλων’ (14:00-17:00), την Παρασκευή 10-05-2019 θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Δ21.
Ο διδάσκων
Λ. Μωυσής