Αλλαγή αίθουσας για την εξέταση του μαθήματος “Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα”

Η εξέταση του μαθήματος “Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα” θα γίνει στις αίθουσες Δ31 και Δ11 (αν χρειαστεί) και όχι στο κεντρικό αμφιθέατρο.