Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους”

Από την ερχόμενη Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 το μάθημα “Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους”  θα γίνεται στην αίθουσα Μο. Η ημέρα και ώρα του μαθήματος παραμένει η ίδια (Τετάρτη, ώρα 9.00-12.00).