Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ”

Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ” :

Παρασκευή 11.00 -12.00, Τμήμα 4(2), στην αιθουσα Δ11 (αντί ΠΔΑ)
Παρασκευή 12.00 -14.00, Τμήμα 4(1), στην αιθουσα Δ11 (αντί ΠΔΑ)