Αλλαγή αίθουσας- Θεωρία Galois-9 Απριλίου

Tο μάθημα θ. Galois στις 9-4, ώρες 15:00-18:00, θα γίνει στο αμφιθέατρο.

Εκ μέρους του κ. Κοφίνα