Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος “Θεωρητική Μηχανική”

Η εξέταση του μαθήματος «Θεωρητική Μηχανική» αναβάλλεται για την Παρασκευή 25/9 ώρα 7-9 μ.μ. Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ο ίδιος με αυτόν που ανακοινώθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση.