Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος «Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα» (1ο εξ.)

Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος 
«Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων στην Αγγλική
Γλώσσα» (1ο εξ.)

Το μάθημα «Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα»  (1ο εξ.) θα εξεταστει την Τετάρτη 18/01/2017, στην αίθουσα Δ31, από τις 18.00 έως τις 21.00 ως εξής:
Τμήμα α,  (Α – Κα):     18.00 – 19.00
Τμήμα β,  (Κε – Πα):  19.00 – 20.00
Τμήμα γ,  (Πε – Ω):      20.00 – 21.00