Αλλαγή ώρας/μέρας του μαθήματος Αλγεβρικες Δομές Ι (τμήμα 3Β) στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Το μάθημα Αλγεβρικές Δομές I  για το τμήμα 3Β (Διδάσκων X. Ψαρουδάκης)  θα διδάσκεται κάθε
Δευτέρα 15.00 -17.00, ΑΜΦ και Τρίτη 16.00 – 17.00, ΑΜΦ.