Αλλαγή ώρας στο μάθημα Θεωρητική Πληροφορική Ι

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

Οι νέες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος “Θεωρητική Πληροφορική Ι” είναι Δευτέρα 15:00-18:00 Τμήμα Α, και Τρίτη 15:00-18:00 Τμήμα Β.

Ο Διδάσκων,

Γ. Ραχώνης