ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FORTAN ΤΜΗΜΑ 1Β

Το εργαστήριο της FORTAN ΤΜΗΜΑ 1Β , την Τετάρτη μεταφέρθηκε 1 ώρα πιο μπροστά.
Δηλαδή 11.00-14.00 κάθε Τετάρτη.