Ανάρτηση του επικαιροποιημένου Οδηγού Σπουδών 2018-2019

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες:
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ο επικαιροποιημένος Οδηγός Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με τις περιγραφές όλων των μαθημάτων που προγραμματίζεται να διδαχθούν το εαρινό εξάμηνο.
Στις σελίδες  81-83 του Οδηγού θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες για την Πρόταση του Τμήματος για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας και η οποία είναι σε αναμονή για έγκριση από τη Σύγκλητο.

Χ. Χαραλάμπους
Πρόεδρος Τμήματος