Αναβολή μαθήματος ‘Θεωρία Μέτρου’

Το μάθημα ‘Θεωρία Μέτρου’ (ΣΤ εξαμήνου) δεν θα γίνει τη Δευτέρα 27 Μαΐου.

Δ. Μπετσάκος