Αναβολή μαθήματος-Θεωρία Galois 12-2-2019

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Θεωρία Galois δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12-02, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 19-02 και θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος μέσα στο εξάμηνο.

Από τον διδάσκοντα
Κ. Κοφίνα