Αναβολή μαθήματος Λογισμός ΙΙ (Τρίτη 1/3/2016)

ο μάθημα Λογισμός ΙΙ της Τρίτης 1/3/2016 (4μμ-6μμ και 6μμ-8μμ) δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί προσεχώς.

 

Ο διδάσκων,

Καθ. Γ. Σαραφόπουλος