Αναβολή μαθήματος στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Το αυριανό μάθημα (17/3) στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (8-11 στη Μ0) δεν θα γίνει και θα αναπληρωθεί από τον νέο διδάσκοντα σε εύθετο χρόνο.