Αναβολή μαθημάτων με διδάσκοντα τον κ. Αλβανό – 29 & 31 Οκτωβρίου

Αναβάλλονται τα μαθήματα “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θ.Α.” την Δευτέρα 29/10 και “Θεωρία Αριθμών” την Τετάρτη 31/10.
Η αναπλήρωσή τους θα γίνει εν ευθέτω χρόνω.

Από τον διδάσκοντα κ. Αλβανό