Αναβολή μαθημάτων Π. Αλβανού-Παρασκευή 19 Απριλίου

Τα μαθήματα με διδάσκοντα τον κ. Αλβανό δε θα γίνουν την Παρασκευή 19/4. Η αναπλήρωση τους θα γίνει μετά το Πάσχα.