Αναβολή του μαθήματος “ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ” στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ” δεν θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2017.
Ο διδάσκων
Χρήστος Παπαχριστόδουλος