Αναβολή του μαθήματος ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ της 15-3-2019

Αναβολή του μαθήματος ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ της 15-3-2019 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα ανακοινωθεί η αναπλήρωση του μαθήματος.
Ο διδάσκων
Β. Καραγιάννης