Αναβολή του μαθήματος “Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ” της Παρασκευής 14-2-2020

Το μάθημα “Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ” της Παρασκευής 14-2-2020 αναβάλλεται για λόγους ασθενείας.

Τα μαθήματα στη Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα και οι προγραμματισμένες ώρες γραφείου για την Παρασκευή 14-2-2020 δε θα πραγματοποιηθούν.

Η διδάσκουσα

Ελένη Μανδραλή