Αναβολή του μαθήματος “Θεωρητική Πληροφορική Ι”

Το μάθημα “Θεωρητική Πληροφορική Ι” της Δευτέρας 27/5 δεν θα γίνει.

Γ. Ραχώνης