Αναβολή του μαθήματος ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙI της 26/3/2019

Το μάθημα ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ της 26/3/2019 αναβάλλεται λόγω
ασθένειας του διδάσκοντα. Θα υπάρξει ενημέρωση για την αναπλήρωση.

Ο διδάσκων
Γεώργιος Ραχώνης