Αναβολή του μαθήματος ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι της 26/3/2019

Το μάθημα ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι της 26/3/2019 αναβάλλεται και για τα δύο τμήματα λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα υπάρξει ενημέρωση για την αναπλήρωση.

Ο διδάσκων
Γεώργιος Ραχώνης