Αναβολή του μαθήματος Λογισμός Ι (1ο εξ.) λόγω Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών

Το μάθημα Λογισμός Ι (1ο εξ.) την Τρίτη 29 Νοεμβρίου (12.00-14.00) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω χρήσης της αίθουσας διδασκαλίας (Αμφιθέατρο) από την Κοσμητεία για την Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε εύθετο χρόνο.

Από το Τμήμα Μαθηματικών