Αναβολή του μαθήματος Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας της 6.05.2019

Το μάθημα Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας της 6.05.2019 αναβάλλεται. Θα υπάρξει ενημέρωση για την αναπλήρωση.

Ο διδάσκων
Παύλος Πορφυριάδης